Hendrik de Vroome (1882-1957)


Hendrik de Vroome werd in 1882 in Dalen (Dr.) geboren. Hij groeide op in een gezin met zes kinderen, van wie er drie in het onderwijs terechtkwamen. Zijn vader was commies en als zodanig werkzaam bij de Steenwijker Stroopfabriek, belast met de inning van accijns op suiker. Ook Hendrik was voorbestemd tot dit vak, maar hij haakte af, toen hij tijdens zijn studie de opdracht kreeg een opstel te schrijven over het koninklijk huis. Hendrik vond dat dit weinig met zijn toekomstig beroep te maken had. Hij verliet de opleiding en was daarna werkzaam als melkcontroleur in Smilde, Oldeholtpade en Wolvega. Later vestigde hij zich in de Gasthuisstraat in Steenwijk, waar hij een melksalon dreef en een limonadefabriek exploiteerde. Daarnaast bleef hij 'aan huis' het beroep van melkcontroleur uitoefenen. Veel boeren kwamen bij hem, omdat hij het vetgehalte overeenkomstig de werkelijkheid vaststelde. Kenmerkend voor zijn persoon was zijn sociale bewogenheid met de arbeidersbeweging. Hij trad toe tot de S.D.A.P. en vertegenwoordigde die partij in de gemeenteraad van Steenwijk van 1919 tot 1939. Van 1939 tot 1941 was hij wethouder.

In de oorlogsjaren werd hij door inspecteur U. Bergsma gewaarschuwd voor een op handen zijnde arrestatie. De Vroome vluchtte. Eerst richting Zwartsluis, waar hij onderdak vond bij de sluiswachter van de Arembergergracht. Met een schipperspet op en onder de naam van Piet Dekker wist hij uit handen van de Duitsers te blijven. Daarna is hij ongeveer twee jaar ondergedoken geweest in Ommen. Na de oorlog was hij opnieuw wethouder (van 4 december 1945 tot 3 september 1946) in de gemeente Steenwijk. Toen trad hij toe tot het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel en werd hij daarnaast waarnemend Commissaris der Koningin.

Hij heeft zich intensief beziggehouden met het sociale en culturele leven in Steenwijk en daarbuiten. In de 'Olde Veste' was hij, samen met G. List en R. Scheenstra de oprichter van de socialistische fanfare 'Tot Steun in den Strijd. ' En ook was hij de man die zorgde voor het ontstaan van de 'Openbare Leeszaal' en de stichter van de Vereniging voor Kindervakantiekolonies. Verder was hij nauw betrokken bij de oprichting van de Oudheidkamer. In Havelte heeft hij bijgedragen aan de totstandkoming van het Hunehuis en in Meppel was hij de oprichter van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). Hendrik de Vroome overleed in 1957.

Auteur: drs. Jurjen Tiesnitsch

Uit: Stad en Wold: de gemeenten Steenwijk en Steenwijkerwold in de twintigste eeuw. 1999.
Geboren:   05-04-1882 Dalen
Overleden:   28-10-1957 Steenwijk
Vader:   Harm de Vroome, commies
Moeder:   Lotje Zeehuisen
Echtgeno(o)t(e):   Bertha Rachella (Sella) Zilverberg
Publicaties:   Zie voor een uitgebreidere biografie: Hendrik de Vroome in zijn tijd/ door H.B. Prinsen-de Vroome In: Historische mededelingen van de hist. ver. Steenwijk. Jrg. 24, no. 1 (2007), p. 2-36
Laatst bijgewerkt op:   24-04-2014