Anton ten Doesschate (1879-1940)


Ten Doesschate studeerde te Utrecht medicijnen, waar hij in 1907 eveneens promoveerde. Aanvankelijk werkte hij enige jaren als assistent aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, maar omstreeks 1910 vestigde hij zich als huisarts in het Gelderse Steenderen. Hij kwam in 1919 naar Zwolle, waar hij een grote en bloeiende praktijk had. Maar zijn belangstelling gold niet alleen zijn patiënten of het medische bedrijf. Reeds als huisarts te Steenderen liet hij een boekje het licht zien, waarin de strijd tussen de Heeckeren en de Bronckhorsten centraal stond en dat zich afspeelde in het stille Gelderse dorpje. Het boekje verscheen in 1919 onder de titel 'Iets uit de Geschiedenis van Steenderen en Bronckhorst'. Hij was in 1911 gehuwd met Margaretha Jantina van Santen.

Als arts hield hij in 1927 de herdenkingsrede bij gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Geneeskundige kring Zwolle, die zoveel indruk maakte, dat hem gevraagd werd die rede voor de jaarbundel van de VORG te bewerken. Die verscheen in de bundel van 1928. Toen de stad Zwolle in 1930 het feit herdacht voor 700 jaar stadsrecht verkregen te hebben, was het Ten Doesschate, die de gegevens voor de historische optocht bijeenzocht en ook de algehele leiding daarvan op zich wilde nemen. Het werd een groot succes.

Zijn grote belangstelling ging uit naar de geschiedenis van de stad Goor en omgeving, de bakermat van de familie Ten Doesschate. De plaats ook, waar hij graag met vakantie vertoefde. In 1936 trad Ten Doesschate toe tot het bestuur van de VORG. Al eerder had hij gepubliceerd in de jaarbundel. In de bundel van 1938 verscheen zijn belangrijkste studie 'Over den vermoedelijken oorsprong van Goor'.

Auteur: A.J. Gevers

Bron: J. Geesink, In memoriam Dr. A. ten Doesschate, in: Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en geschiedenis 57 (1941), p. 1-2
Geboren:   20-10-1879 Zwolle
Overleden:   21-08-1940 Zwolle
Echtgeno(o)t(e):   Margaretha Jantina van Santen
Publicaties:   Ten Doesschate publiceerde enkele boeken en artikelen.
Laatst bijgewerkt op:   27-02-2014