Frans Cornelis Berkenvelder (1932-2007)


Berkenvelder bezocht het gymnasium te Groningen en studeerde daarna geschiedenis en rechten aan de aldaar gevestigde Rijksuniversiteit. Zijn studies rondde hij af in respectievelijk 1958 en 1959. Tot 1968 was hij achtereenvolgens leraar geschiedenis te Breda en Deventer. Ondertussen was hij in 1963 de lessen aan 's Rijks Archiefschool gaan volgen en liep hij stage bij het gemeentearchief van Deventer.
Hij kwam in dienst van de gemeente Zwolle in 1966 en werd in 1968 benoemd tot gemeentearchivaris, welke functie hij vervulde tot 1994. Hij was gehuwd met B. Helfferich. Na ontbinding hiervan hertrouwde hij in 1974.

Door zijn vasthoudendheid wist hij het gemeentearchief van Zwolle, dat in de versukkeling was geraakt, weer los te trekken. Het archief was nog steeds in het oude stadhuis van Zwolle gevestigd en kreeg in 1969 zijn onderkomen in een pand aan de Voorstraat. Bij voortduring wist Berkenvelder van het gemeentebestuur gelden te verkrijgen voor zijn archief.
Tijdens zijn archivariaat legde hij de nadruk op het nader toegankelijk maken van de archieven. Zijn magnum opus is in dit geval de in druk uitgegeven analyses van bijna alle Zwolse oorkonden in de in de periode 1980 tot 1997 uitgegeven delen van de 'Zwolse regesten 1355-1450'. Ook gaf hij de Zwolse 'Maandrekeningen en Jaarrekeningen' over de periode 1399-1450 in druk uit.

In de jaarbundel van de VORG publiceerde Berkenvelder regelmatig en bijna altijd over een Zwols onderwerp. Zijn artikelen waren betrouwbaar en hecht doortimmerd. Van betekenis is zijn 'De groei van middeleeuws Zwolle naar zelfstandigheid', dat in de jaarbundel van 1980 verscheen. Na zijn pensionering wilde hij nog zijn academische opleiding afsluiten met een promotie. In 2005 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit te Groningen met een dissertatie 'Stedelijk burgerrecht en burgerschap in Deventer, Kampen en Zwolle, 1302-1811'.
Deze dissertatie beschouwde hij ook als een kroon op zijn werk als archivaris en als historicus. Na zijn komst naar Deventer werd Berkenvelder in 1961 lid van de VORG en in 1974 werd hij verkozen tot bestuurslid. Tevens werd hij lid van de redactiecommissie van de jaarbundel van de VORG, die in dat jaar was opgericht en werd hij haar secretaris tot 1991.
In datzelfde jaar werd hij voorzitter van de VORG en vervulde die functie zeven jaar. In 1999 werd hij benoemd tot erelid van de VORG.

Auteur: A.J. Gevers

Zie voor een uitgebreidere biografie: W. Huijsmans. In memoriam Frans Cornelis Berkenvelder (1932-2007)
In: Overijsselse Historische Bijdragen 122 (2007), p. 7-9
Geboren:   18-08-1932 Alkmaar
Overleden:   16-07-2007 Zwolle
Publicaties:   Berkenvelder heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan.
Laatst bijgewerkt op:   27-02-2014