A.L. Hulshoff (1921-1996)


Adam Hulshoff stamde uit een doopsgezinde Bornse gruttersfamilie. Zijn vader Abram Hulshoff was docent middeleeuwse geschiedenis en paleografie aan de Utrechtse universiteit, later bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek en zou met zijn vele wetenschappelijke publicaties een groot voorbeeld voor zijn kinderen zijn. Ook de liefde voor de Overijsselse geschiedenis en met name die van Twente gaf vader van jongsaf mee aan zijn kroost. Adam Hulshoff studeerde rechtsgeschiedenis aan de universiteit van Utrecht bij prof. Monté Verloren en later aan die van Munster. 

Vervolgens kreeg hij in 1951 een aanstelling als docent aan het rechtshistorisch instituut van de Rijksuniversiteit van Utrecht. Door zijn familiebanden met Twente was hij hier vanaf zijn jeugd veelvuldig te gast. Het was daarom ook voor de hand liggend, dat hij zich in zijn wetenschappelijke loopbaan zou gaan bezighouden met de rechtshistorie van Twente, n.l. met de transcriptie van Het schattingsregister van Twente van 1475. Met behulp van een groot aantal correspondenten in Twente wist hij dit project op afstand tot een goed eind te brengen. Het bracht hem in contact met de toenmalige groten uit de Twentse streekcultuur. Tegelijk met C.C.W.J. Hijszeler, die J.H. van Heek opvolgde als directeur van het Rijksmuseum Twenthe, trad hij op 1 januari 1956 in dienst als conservator bij dit museum. Onvermijdelijk kreeg hij ook het secretariaat van de Oudheidkamer, waarvan hij bij zijn terugtreden tot ere-lid benoemd werd, vanwege zijn jarenlange inzet.

In 1967 volgde hij C.C.W.J. Hijszeler op als directeur, de man die hij goed had leren kennen bij diverse opgravingen naar Twentse kastelen en havezaten. Een hoogtepunt tijdens zijn directeurschap was de in 1980 gerealiseerde nieuwbouw van het museum, dat samen viel met het 50-jarig bestaan van het museum. Ter gelegenheid van dit feit werd de tentoonstelling Oost Nederland Model ingericht, een expositie van schilderijen van landschappen, stads- en dorpsgezichten uit de 17de tot 19de eeuw. Hulshoff verschilde van mening met de minister van WVC, die vond dat in rijksmusea uitsluitend zaken van nationaal belang in beleid en presentatie een rol mochten spelen. Voor Hulshoff vormde de Twentse cultuur en geschiedenis een onlosmakelijk onderdeel van de tentoongestelde collectie. Na zijn pensionering in 1985 moest hij het ervaren dat de in zijn ogen zo logische combinatie van Rijksmuseum en Oudheidkamer door andere, meer invloedrijke instanties, werd ontbonden; een besluit, waarvan de gevolgen nog steeds krassen nalaten in de Twentse culturele gemeenschap.

Adam Hulshoff werd met het afronden van zijn academische studie in 1950 lid van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis en trad in 1966 toe tot het bestuur, waaraan hij tot in 1990 zijn beste krachten gaf. Gedurende twintig jaar organiseerde hij de jaarlijkse zomerexcursies van de Vereeniging, die voor een groot deel de sfeer van de VORG bepaalden. Hij was ook één der oprichters van het Jaarboek Twente, dat in 1962 voor het eerst verscheen. Daarnaast had hij zitting in een tiental besturen, alle op het terrein van erfgoed, geschiedenis, archeologie etc. In tal van periodieken verschenen zijn publicaties, onder meer in De Nederlandse Leeuw, in de Verslagen en Mededeelingen van de VORG, ’t Inschrien en Jaarboek Twente. Hij schreef ook een aantal boeken en kleinere uitgaven over Twentse onderwerpen.

Auteur: Redactie van deze website, met dank aan A.J. Gevers
Geboren:   05-06-1921 Utrecht
Overleden:   05-01-1996 Enschede
Vader:   Abram Hulshoff, historicus en bibliothecaris
Moeder:   Christine Lögters
Publicaties:   Bronnen: Arnold Gevers. Drs. A.L. Hulshoff In: De bundels gebundeld, 150 jaar geschiedschrijving in Overijssel, p. 270 Adriaan Buter. Jaarboek Twente verliest in Adam Hulshoff één van zijn oprichters In: Jaarboek Twente. 1997, p.22-23 B.G. Cromhoff en J.J.H. Meijer. In memoriam Adam Lambert Hulshoff In: 't Inschrien. 1996, no. 2, p. 25-30 Publicaties van A.L. Hulshoff, o.a.: Een kabinet van Twentse gezichten. Bussum : Fibula-Van Dishoeck [etc.], 1971. 224 p. Het schattingsregister van Twente van 1475. Zwolle : Tijl, 1953. 113 p. Het Frensweger handschrift betreffende de geschiedenis van de moderne devotie / uitg. door W. Jappe Alberts en A.L. Hulshoff. Groningen : Wolters, 1958. XXXVI, 269 p. En een groot aantal artikelen in onder meer: De Nederlandse Leeuw, in de Verslagen en Mededeelingen van de VORG, ’t Inschrien en Jaarboek Twente
Laatst bijgewerkt op:   06-03-2014