W.F. Anderson (1908-1994)


Willem Frederik Anderson werd op 17 oktober 1908 geboren in Arnhem waar hij ook zijn jeugd- en studiejaren doorbracht. Hij trouwde eveneens in Arnhem op 7 augustus 1940 met Wilhelmina Hendrika Maiwald die op 3 november 1909 in Nordhorn (Dld) geboren was.
In mei 1942 verhuisde het paar naar Wierden waar hij een aanstelling had gekregen bij de gemeentesecretarie. Op 24 mei 1948 trad de heer Anderson in dienst bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Oldenzaal waar hij achtereenvolgens diverse afdelingssecretariaten, archieven en ook het personeelsfonds verzorgde.
Toen de NAM in 1968 uit Oldenzaal vertrok, werd hij op eigen verzoek op 1 november vervroegd gepensioneerd. In 1974 verhuisde het echtpaar Anderson naar Losser.

Reeds op jeugdige leeftijd toonde Anderson grote belangstelling voor de geologie. Hij verzamelde stenen en fossielen en onderhield contacten met veel andere liefhebbers. Het was daarom eigenlijk vanzelfsprekend dat hij op 8 april 1946 in Arnhem aanwezig was bij de oprichting van de Nederlandse Geologische Vereniging en daar werd gekozen als penningmeester en excursieorganisator. Twee jaar later werd hem gevraagd secretaris te worden, wat hij, later met steun van anderen, tot 1982 is gebleven. Daarnaast organiseerde Anderson tal van excursies in binnen- en buitenland en zijn idee om met ‘Staringia’ een reeks wetenschappelijke publicaties uit te brengen heeft de Nederlandse Geologische Vereniging veel aanzien bezorgd. Al ver vóór de verhuizing naar Losser had Anderson met veel energie en enthousiasme tal van Lossernaren en ook het gemeentebestuur van Losser overtuigd van de belangrijke rol die Losser op het gebied van de geologie in Nederland gespeeld had. Dankzij de ontdekking van de ‘Losserse zandsteen’ kreeg de geoloog dr.W.C.H. Staring omstreeks het midden van de 19e eeuw de kans om Overijssel en later ook geheel Nederland geologisch te onderzoeken.

Als gevolg van het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Anderson kwam in Losser de Staringgroeve tot stand. Op 22 mei 1968 werd de groeve officieel als geologisch natuurmonument in gebruik genomen door de onthulling van een borstbeeld van dr. Staring. In de Staringgroeve werden belangrijke geologische vondsten gedaan. Het zou te ver voeren om ze allemaal te noemen. In 1976 werd er de grootste fossiele schelp van Nederland gevonden met een afmeting van 23 cm.
Anderson was een doorzetter, een perfectionist en zeer kritisch. Hij is er in geslaagd om bij zeer velen belangstelling te wekken voor de geschiedenis van onze aarde en haar fossiele flora en fauna. Daarnaast heeft hij wetenschappers op dit gebied er van kunnen overtuigen dat ook amateur-geologen zeer waardevolle bijdragen kunnen leveren.

Anderson heeft veel gepubliceerd. De meeste artikelen op geologisch gebied verschenen in zijn lijfblad ‘Grondboor en Hamer’, tijdschrift van de Nederlandse Geologische Vereniging. Daarnaast publiceerde hij in ‘Shell-Venster’ waarbij hij met journalistieke vaardigheid onderwerpen als ‘Molenstenen’, ‘Steenhouwersbedrijf’ en ‘Tuinen van het Loo’ behandelde. Ook was hij een aantal jaren lid van de redactiecommissie van het Jaarboek Twente. Vanwege zijn verdiensten voor de geologie in Nederland en voor Losser in het bijzonder werd nog tijdens zijn leven in Losser een straat naar hem genoemd. De Andersonstraat, grenzend aan de Staringgroeve.

G.W.Th. Van Slageren (Historische Kring Losser)
Geboren:   17-10-1908 Arnhem
Overleden:   28-10-1994 Losser
Echtgeno(o)t(e):   Wilhelmina Hendrika Maiwald
Publicaties:   Literatuur: Aantekeningen bij het Ridderschap van een Hoofdig Heer (1908-1978)/ door T. Jannink In Grondboor en Hamer. 1978, no. 6, p. 158-164
Laatst bijgewerkt op:   27-02-2014