Mechteld toe Boecop (van Lichtenberg) - (ca. 1520-1598)Cornelia toe Boecop (dochter van Mechteld toe Boecop) (Kampen ca 1551 – Kampen (?) na 1629)

Cornelia toe Boecop was een getalenteerd schilderes. Waarschijnlijk heeft ze het schilderen van haar moeder. Ook haar zuster Margaretha schilderde. Ze woonde in Kampen; afgezien van haar twee huwelijken is er weinig van haar bekend. Van haar zijn drie werken aanwezig in het Stedelijk Museum Kampen.

Zie verder in Biografisch Portaal

Werken van Cornelia toe Boecop, onder meer: Mannenportret (1595), Vrouwenportret (1593) en Kruisiging (1593), Stedelijk Museum Kampen.

Margaretha toe Boecop (Kampen vòòr 1551 – Kampen (?) na 1574)

Samen met haar zuster Cornelia kreeg Margaretha waarschijnlijk les van haar moeder, de schilderes Mechtelt toe Boecop (van Lichtenberg). Op 25-jarige leeftijd schilderde zij een stuk dat bekend staat als ‘De vier evangelisten’, waarvan de verblijfplaats niet bekend is.

Zie ook Biografisch Portaal en de website van het Centraal Museum Utrecht

Auteur: drs. Lamberthe de Jong
Geboren:   01-01-1520 Utrecht
Overleden:   01-05-1598 Kampen
Vader:   Gerrit van Lichtenberg, schepen
Moeder:   Cornelia de Vooght van Rijnevelt
Echtgeno(o)t(e):   Egbert toe Boecop, schepen en kerkmeester
Publicaties:   H. Korteling, ‘Merkwaardige schilderijen van een 16e-eeuwse Kamper schilderes’, Kamper Almanak (1953-1954) p. 147-155. S.G. Steltman, ‘Mechteld toe Boecop en haar Italiaanse relaties’, Kamper Almanak (1960-1961) p. 202-207. Jan Laurens Siesling, Mechteld toe Boecop en de Kamper Laatste Avondmalen: een iconografische studie (Utrecht 1989).
Laatst bijgewerkt op:   27-02-2014