Maria van Beckum


Overleden:   13-11-1544 Delden
Vader:   Johan II van Beckum (gest. 1526)
Moeder:   Johanna de Wrede (gest. Voor 1511)
Publicaties:   Bronnen en literatuur: • Veelderhande liedekens ghemaect ut den Ouden en Nieuwen Testamente (1559) [met ‘Ik heb droefheyt vernomen/ hoe sou ick zijn verblijt’]. • Het offer des Heeren (1570), S. Cramer ed., in: Bibliotheca Reformatoria Neerlandica 2 (Den Haag 1904) 509-517 [tekst van ‘Een liedeken van twee joffrouwen’; ‘Droefheyt wil ick nv laten staen’]. • Thieleman J. van Braght, Het bloedig tooneel of Martelaers spiegel der doops-gesinde of weereloose christenen 2 (Amsterdam 1685) 65-66. • S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland: van derzelver ontstaan tot dezen tyd, uit oorspronkelyke stukken en echte berigten opgemaakt 2 (Groningen 1842) 14-17. • [P.C. Molhuysen], ‘Moordbranders in Overijssel, 1548-1560’, Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 14 (1849) 97-122. • Ferd. Vanderhaeghen, Th.J.J. Arnold en R. Vandenberghe, Bibliographie des martyrologes protestants néerlandais (La Haye 1890) 1 (Monographies), 647-648 en 2 (Recueils) 551-560[opgave van oudste martelaarsliederen gewijd aan de freules Van Beckum]. • Friedrich Ritter, ‘Zur Geschichte der Häuptlinge von Werdum und der taufgesinnten Märtyrerinnen Maria v. Beckum und Ursula v. Werdum (1538-1552)’, Emder Jahrbuch 15 (1905) 390-410. • J.J. van Deinse, ‘Historie van Maria van Beckum en Ursel haers broeders wijf, anno 1544’, in: W.H. Dingeldein red., Uit het land van katoen en heide: oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente (Enschede 1953; 3de druk) 625-648 [oorspr. verschenen in Tubantia, feb. 1914]. • G.C. Hoogewerff, De joffers van Beckom (Baarn 1925) [roman]. • G.J. Ter Kuile, ‘Uit de Historie van Maria van Beckum en Ursula von Werdum’, in: Id., Twentsche Eigenheimers. Historische schetsen van land en volk tusschen Dinkel en Regge (Almelo 1936) 100-104 en t.o. 89. • Bram van Dishoek [ps. van Tijmen Mateboer], Het bloeiende brandhout (Utrecht 1956) [jeugdboek]. • D. Poort, Vuurdood in Twente: de geschiedenis van de dames van Beckum (Enschede 1969) [roman]. • D. Jordaan G.G.Hz., ‘De Joffers van Beckum’, ’t Inschrien 1 (1969) 92-93; ’t Inschrien 2 (1970) 7-9. • D. Schlüter, Met den koorde of door het zwaard. Criminele rechtspraak, dood- en lijfstraffen in Twente vanaf de middeleeuwen (Oldenzaal 1994) 83-87. • John Oyer, ‘Maria and Ursula van Beckum’, in: Arnold C. Snyder en Linda A. Huebert Hecht red., Profiles of anabaptist women. Sixteenth-century reforming pioneers (Waterloo/Ontario, Canada 1996) 353-358. • Jan van Beckum, ‘Van Beckum, een oud Twents geslacht’, Jaarboek Twente 42 (2003) 101-108. Archivalia Afschriften van de weinige stukken waarin het vonnis van de freules Van Beckum wordt genoemd, bevinden zich in de collectie van de Doopsgezinde Gemeente in de UBA, Hss. XXVII, 285, 291, 305 en 322. Zie ook de publicatie van Ritter (1905).
Laatst bijgewerkt op:   27-02-2014