Bert van 't Hoff (1900-1979)


Van 't Hoff, die reeds vroeg zijn vader verloor, studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen kreeg hij in 1924 een baan bij de verzekeringsmaatschappij 'De Nederlanden van 1845'. Behept met een grote, historische belangstelling besloot hij in 1927 als volontair de archiefopleiding te volgen. Kort na het afronden van zijn studie kreeg hij een benoeming als bibliothecaris van de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer en kort daarop volgde zijn aanstelling tot gemeentearchivaris van die stad. In 1929 trouwde hij met Derkdina Harmsen. Samen met G.J. Lugard Jr. werd hij in 1939 bovendien nog conservator van museum De Waag voor de Deventer stadshistorie. Met inventiviteit loodste hij het kostbare bezit van beide instellingen de bezettingstijd door.

Hij vervulde vele bestuursfuncties in het Deventer culturele leven en publiceerde over de geschiedenis van de stad. Zo publiceerde hij over de geschiedenis van de Hanzestad Kroniek der stad Deventer (1939). In 1946 werd Van 't Hoff belast met de leiding van de zogenaamde Derde Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Hij voltooide daar zijn inventarisatie van het archief van de raadpensionaris Heinsius en specialiseerde hij zich op cartografisch gebied. Veel pioniersarbeid verrichtte hij in zijn onderzoek naar de kaartmakers Jacob van Deventer, Gerard Mercator, Christiaan Sgroten en Joan Blaeu.

Van 't Hoff was een collegiale en behulpzame geleerde en een trouw en bescheiden mens, of, zoals zijn vriend J. den Tex dit formuleerde 'Van 't Hoff was op zijn gebied [te weten de historische cartografie] een groot man en wist dit, vrij van ijdelheid, meesterlijk te verbergen'.

Bert van 't Hoff maakte sedert 1932 tot aan zijn vertrek naar Den Haag in 1946 deel uit van het bestuur van de VORG. In de Verslagen en mededeelingen van de VORG publi- ceerde hij sedert 1934 regelmatig. Ook na zijn vertrek uit Overijssel bood hij artikelen ter publicatie aan, die veelal een cartografisch karakter hadden. Samen met Lugard liet hij in 1935 in de serie 'afzonderlijke uitgaven' van de VORG Honderd jaar Overijsselsche geschied- schrijving het licht zien.

Ook in zijn Haagse tijd was Van 't Hoff als bestuurder bij vele culturele organisaties betrokken. Na zijn pensionering betrok hij met zijn echtgenote een flat in Gorssel, waar een al eerder ingezette slopende ziekte zijn laatste levensfase overschaduwde. Hij overleed in een verpleeghuis te Hardenberg en werd te Dieren gecremeerd.

Bron o.a.: A.J. Gevers. Bert van ’t Hoff, archivaris In: De bundels gebundeld: 150 jaar geschiedschrijving in Overijssel. 2008.
Geboren:   28-05-1900 Rotterdam
Overleden:   22-05-1979 Hardenberg
Vader:   dr. Lambertus van 't Hoff (1864-1908)
Moeder:   Albertina Wesselina Henny (1886-1946)
Echtgeno(o)t(e):   Derkdina Harmsen (1896-1979)
Publicaties:   Jacob van Deventer, keizerlijk-koninklijk geograaf (Den Haag 1953) Kroniek der stad Deventer (Den Haag, 1939) Uit de geschiedenis van het Deventer archief (Groningen, 1933)
Laatst bijgewerkt op:   06-03-2014