J.C. Bloem (1887-1966)Aanvulling:

Onthulling gedenksteen J.C. Bloem

Aan de zijgevel van de villa op de hoek Ootmarsumsestraat-Parkweg onthulden gisteren wethouder H. Isendoorn (Cultuur) en mevrouw M. ten Voorde de gedenksteen voor de dichter J.C. Bloem die hier woonde van 1915 tot 1920. Een kleine 150 mensen woonden de onthulling bij. Voorzitter Albert Holterman van het ‘Bloem-comité’ die een jaar geleden het initiatief voor de plaquette nam, zei in een toespraakje dat naar zijn opvatting Bloem tot de grote Nederlandse dichters behoort, onder meer omdat hij in begrijpelijke taal schrijft ‘over de dood en andere grote levensvragen’.

Er zijn Almeloërs, zo wist Holterman, die vinden dat Bloem (1885-1966) geen gedenksteen in Almelo verdient, omdat hij zich niet bepaald vleiend over het stadje aan de Aa heeft uitgelaten. ‘Maar er zijn er velen die lovend over Almelo hebben gesproken, maar van wie niet in geschrifte iets is gebleven dat de tand des tijds heeft doorstaan.’ Wethouder H. Isendoorn citeerde in zijn toespraak enige passages uit brieven die Bloem in zijn Almelose tijd aan vrienden in het westen des lands, onder anderen de schrijver Aart van der Leeuw, schreef. ‘Ik ben weer in dat akelige plaatsje, al ben ik blij elke dag mijn ouders te zien’, zo schreef hij onder meer. Isendoorn vroeg zich schertsend af of de dichter die er blijk van heeft gegeven ‘zoveel leed in Almelo te hebben doorstaan’, wel blij zou zijn geweest met een gedenksteen in uitgerekend datzelfde Almelo. Maar gezien het feit dat de dichter is overleden, is dat geen vraag meer, zo luidde de droge constatering meteen daarachteraan.

(Uit: De Twentsche Courant Tubantia 05-06-2004)
Geboren:   10-05-1887 Oudshoorn
Overleden:   10-08-1966 Kalenberg
Vader:   Jakobus Willem Cornelis Bloem, burgemeester
Moeder:   Catharina Maria Anna van Eck
Echtgeno(o)t(e):   Clara Eggink
Publicaties:   - Clara Eggink, Leven met J.C. Bloem (Amsterdam, 1977) - 'J.C. Bloem-nummer', in Bzzlletin 6 (1977) 50 (november) 1-63 - A.L. Sötemann, Vier opstellen over J.C. Bloem (Amsterdam, [1979]) - In herinnering J.C. Bloem : 1966-2001 / samenst. en red. Kees Huis in 't Veld. - Steenwijk : Van Kerkvoorde & Hollander. - 2001. - 64 p. - ISBN 90-70652-2-34
Laatst bijgewerkt op:   27-02-2014