Bob Spoelstra (1901-1994)Geboren:   07-02-1901 Zwolle
Overleden:   26-06-1994 Hoenderloo
Vader:   Kornelis Spoelstra, Nederlands-Hervorms predikant
Moeder:   Alida Hunningher
Echtgeno(o)t(e):   Daisy Roulot
Tweede echtgeno(o)t(e):   Johanna Maria Wilhelmina (Erie) Meijer (1916-1999)
Publicaties:   Collectie-C.J.G. Spoelstra, persdocumentatie en geluids- en beeldmateriaal betreffende Spoelstra in het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage; persdocumentatie betreffende C.J.G. Spoelstra in het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam. A. den Doolaard publiceerde twee autobiografieën: Het leven van een landloper [1958] (4de herz. dr.; Amsterdam 1979) en Ogen op de rug. Terugkijkend naar boeken en tijdgenoten (Amsterdam 1971). Secundaire bibliografie van publicaties over A. den Doolaard in: Siem Bakker, 'A. den Doolaard' [aug. 1998], in Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur (Alphen aan den Rijn [etc.] 1980- ). Verder: H.J. van den Broek, Hier Radio-Oranje. Vijf jaar radio in oorlogstijd (Amsterdam 1947); verhoor van C.J.G. Spoelstra, in Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek [der] Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 VIIc ('s-Gravenhage 1955) 17-18, 788-790; Joos Florquin, 'A. den Doolaard', in idem, Ten huize van ... IX (Brugge 1973) 87-136; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog IXa, X en XIV ('s-Gravenhage 1979, 1980-1982, 1991); Hans van de Waarsenburg, A. den Doolaard. Gesprekken over zijn leven en werk (Amsterdam 1982); interview door Igor Cornelissen, in Vrij Nederland , 17-4-1982; Frank van Vree, De Nederlandse pers en Duitsland, 1930-1939. Een studie naar de vorming van de publieke opinie (Groningen 1989); L. de Jong, Herinneringen I en II ('s-Gravenhage 1993, 1996); Harry van Wijnen, 'Strijdbaar tot het laatst', in NRC Handelsblad , 2-7-1994.
Laatst bijgewerkt op:   17-04-2014