Nico Bolkestein (1910-1993)


Nico Bolkestein kwam uit een milieu dat in Deventer maar heel weinig vertegenwoordigd was: intellectueel, van een redelijke welstand en tegelijkertijd sociaal-democratisch (SDAP) en buitenkerkelijk. Zijn vader was classicus (eerst leraar, later Utrechts buitengewoon hoogleraar), zij moeder neerlandica. Vaders broer zou minister van onderwijs worden, diens kleinzoon Frits een nog bekender politicus.

Nico studeerde rechten te Utrecht, was enige tijd werkzaam als advocaat en als adjunct inspecteur der directe belastingen te Veendam en werd in 1939 als 29-jarige in Groningen de jongste gedeputeerde van Nederland. Na de benoeming van een NSB-commissaris in de provincie nam hij ontslag en werd hij vervolgens als gijzelaar geïnterneerd in het kamp St. Michielsgestel. Na de bezetting hernam hij zijn werk als gedeputeerde, promoveerde op een economisch onderwerp (Utrecht, 1948) en was van 1950-1957 burgemeester van het door oorlogsgeweld geteisterde Middelburg, waar hij tevens de watersnoodramp meemaakte.

In 1957 volgde de benoeming tot burgemeester van Deventer als opvolger van mr. H.W. Bloemers. Politiek paste hij in zijn nieuwe gemeente goed, maar het ontbrak wel aan een kring van ontwikkelde gelijkgestemden. Deventer was een arbeidersstad waar de wederopbouw, vooral in de woningbouw, nog volop gaande was. Ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, economische ontwikkeling, hoger onderwijs en financiële positie werden zwaartepunten in het werk van de burgemeester. Dat bood hem uitdagingen en voldoening (b.v. in de monumentenzorg), maar ook teleurstellingen (b.v. bij de mislukte pogingen tot uitbreiding van het grondgebied van de gemeente en tot vestiging van hoger onderwijs). Gezondheidsbeleid werd een speciaal belangstellingsgebied.

Als burgemeester van alle Deventenaren zette Bolkestein zich in voor minderheidsgroepen en voor onconventionele initiatieven. Hij was verheugd dat de stad een ondogmatisch en verdraagzaam karakter had. Polarisatie in de politiek vond hij heilloos en op staatsrechtelijke en praktische gronden toonde hij zich een verklaard tegenstander van een programcollege (van B&W), waarvan te Deventer het eerste in 1974 aantrad. In een combinatie van het stijlvolle en het eenvoudige wist hij werkelijk boven de partijen te staan: in een hoge opvatting van zijn ambt, een correcte en punctuele houding en een bescheiden kijk op zichzelf. Zo kon hij een burgemeester van alle Deventenaren worden. Hij werd gecremeerd te Zwolle na een herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk te Deventer.

dr. C.M. Hogenstijn (SAB)
Geboren:   27-07-1910 Den Haag
Overleden:   03-12-1993 Deventer
Vader:   Prof.dr. Hendrik Bolkestein (1877-1942)
Moeder:   Dina Catharina Elisabeth Pouw (1878-1961)
Echtgeno(o)t(e):   Emma Pull
Publicaties:   De invloed van de financieele politiek der overheid op de verdeeling van lasten en baten over den tijd (Utrecht, 1947) (diss., Utrecht)
Laatst bijgewerkt op:   27-02-2014