Evertjan Thomassen a Thuessink

postmeester en patriot

1761 (Zwolle) - 1793 (Zwolle)
Evert Jan stamde uit een geslacht van militairen. Zijn familie was nauw verwant aan Zwolse burgemeestersfamilies. Hij speelde een rol in de gelederen der patriotten en vrijmetselaars en was als postmeester op Den Haag goed geïnformeerd over het reilen en zeilen in zijn woonplaats.

Meer ...