Philippus Rovenius

vicaris generaal

1573 (Deventer) - 1651 (Utrecht)
In 1697 kreeg Rovenius tot taak het herstel en de verbetering van het katholicisme in Twente. ‘Zijn nederigheid, godsvrucht en eruditie stonden in dienst van rigide geloofsijver, plichtsbesef en organisatiedrift.’ Hij gebruikte het Sint Plechelmuskapittel te Oldenzaal, waarvan hij in 1607 tot deken was gekozen, als institutionele en vermogensgrondslag voor heel zijn Twentse missie-arbeid. Het is aan Rovenius te danken dat Twente katholiek is gebleven.

Meer ...