Jan Matthijs van Rhijn

griffier

1791 (Zwolle) - 1860 (Zwolle)
Na een ambtelijke carrière van ruim twintig jaar werd de patriciërs-zoon Van Rhijn in 1833 griffier van de Staten van Overijssel, hetgeen hij bleef tot 1860. Hij zette zich in voor het bibliotheekwezen en was ook actief namens het Departement Zwolle van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en behoorde tot de oprichters van de Vereniging Odéon.

Meer ...