Willem Titus Kroese

(Pseudoniem: Pijl)

fabrikant

1907 (Medan (Ned. Oost Indië)) - 1979 (Almelo)
Kroese kwam in 1935 als niet-Twent terecht in een leidinggevende positie in de textielindustrie, hetgeen in die tijd gold als uitzonderlijk. In 1945 promoveerde hij op een onderwerp rond samenwerking in de Nederlandse katoenindustrie en bleef ook daarna publiceren. Hij stond aan de basis van de fusie die het textiel-concern Nijverdal- ten Cate opleverde. Van 1957 tot 1972 was hij daar voorzitter van de raad van bestuur en in die tijd groeide het bedrijf uit tot één van de krachtigste ondernemingen in de textielwereld.

Meer ...