Hendrik Berendsz. Hulshoff

doopsgezind koopman

1664 (Zenderen) - 1745 (Borne)
De koopman in textiel en andere waren Hendrik Berendsz. werd in 1695, als opvolger van zijn vader, gekozen tot leraar van de Doopsgezinde gemeente in Zenderen, Borne en Goor. In 1710 werd hij één der ‘oudsten’ (bisschop of opziener) van het ressort Twente. In 1719 maakte hij een dienstreis naar de zustergemeente in Pruissen en Polen, waarvan een uitgebreid verslag bewaard is gebleven.

Meer ...