Michaël Helmich

administrateur

1753 (Zwolle) - 1835 (Vilsteren)
De katholiek Helmich erfde en verwierf omvangrijke bezittingen in Overijssel. Ook voerde hij de administratie voor verschillende marken en was hij markerichter. In 1796 nam hij zitting in de eerste Nationale Vergadering en in 1814 mocht hij als notabele oordelen over de nieuwe Grondwet. Tot 1818 was hij namens de stad Zwolle lid van Provinciale Staten. Ondertussen was hij een groot en kundig natuurliefhebber, zoals blijkt uit zijn ‘memoriael’.

Meer ...