Joost Hiddes Halbertsma

predikant, schrijver en taalkundige

1789 (Grouw) - 1869 (Deventer)
De Friese doopsgezinde predikant Halbertsma werd in 1822 benoemd in Deventer. Hij toonde zich echter meer literator en taalkundig onderzoeker dan dominee, terwijl hij een grote hunkering naar Friesland bleef voelen. Een professoraat ging hem, waarschijnlijk vanwege zijn opvliegend karakter, keer op keer voorbij. Voor de Friese cultuur is hij ‘van onschatbare waarde’ geweest.

Meer ...