Berendina Stoel

voorvrouw vrouwenbeweging

1878 (Zwolle) - 1952 (Zwolle)
Voorvechster van rechten voor vrouwen tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw. Ze was in 1919 de eerste vrouw die (namens de SDAP) in de Zwolse gemeenteraad zitting nam. Zij was, in tegenstelling tot veel andere feministes, afkomstig uit een arbeidersmilieu.

Meer ...