J.K. van Eerbeek

romanschrijver

1898 (Zwolle) - 1937 (Zwolle)
Ondanks zijn zwakke gezondheid (hij leed aan tuberculose) ontwikkelde Meindert Boss, zoon van een bakker en opgeleid tot onderwijzer, die vanaf 1929 de schuilnaam J.K. van Eerbeek gebruikte, een grote productiviteit. Hij schreef tot aan zijn vroege dood in 1937 een jeugdboek, zes romans en ongeveer tachtig verhalen en novellen. Hij wordt wel beschouwd als de belangrijkste prozaïst van de Jong-Protestanten (1920-1940), maar was volgens biograaf Hans Werkman meer dan dat.

Meer ...