Lucas Lindeboom

evangelist

1845 (Frankhuis (gem. Zwollerkerspel)) - 1933 (Kampen)
Christelijk gereformeerd predikant die nooit zonder evangelisatiemateriaal de deur uitging. Waar hij preekte zaten de kerken vol. Hij belandde als professor in de nieuwtestamentische vakken in 1883 in Kampen, aan de Theologische School waar hij zelf ook gestudeerd had. Hij was een groot pleitbezorger van de zorg voor krankzinnigen en door zijn toedoen worden er meerdere inrichtingen geopend. Zowel een fonds als een prijs op het gebied van geestelijke gezondheidszorg dragen zijn naam.

Meer ...