Clara Feyoena van Raesfelt- van Sytzama

dichteres

1729 (Leeuwarden) - 1807 (Heemse)
Begaafd dichteres, bekend geworden door haar hofdicht 'Heemse'. Een hofdicht was een typisch tijdsverschijnsel: een geïdealiseerde beschrijving van het buitenleven, waarin de nadruk viel op de natuur als schepping van God. In haar gedichten komt een veelbewogen levensgeschiedenis naar voren. Ze mocht niet trouwen met de 'burgerjongen', die haar grote liefde was. Haar huwelijk met de edelman Van Raesfelt was oppervlakkig. Ze leidde een steeds vromer leven en schonk kort voor haar dood een orgel aan de hervormde kerk in Heemse.

Meer ...