G.J. ter Kuile

onderwijsinspecteur en historicus

1871 (Enschede) - 1954 (Almelo)
Van beroep was hij schoolopziener en bekleedde hij het voorzitterschap van de Voogdijraad. Belangrijk werk verrichtte hij op het terrein van de historie. Ter Kuile was mede-oprichter van de Oudheidkamer Twente, een kwart eeuw voorzitter van 'Overijsselsch Regt en Geschiedenis' en schreef diverse belangrijke werken, waarvan dat over de geschiedenis van de havezaten van Twente het bekendst is.

Meer ...