Gerard Potcamp

apostolisch vicaris

1643 (Borne) - 1705 (Leiden)
Na zijn studie in Keulen was Gerard Potcamp (1643-1705) pastoor in zijn geboorteplaats Borne in de jaren 1668-1680. In 1674 moest hij echter uitwijken naar Alst├Ątte vanwege de geloofsvervolging. In 1680 werd Potcamp overgeplaatst naar de stad Lingen. Ook hier kreeg hij te maken met geloofsvervolging, nu door de Oranjes. In 1697 volgde zijn benoeming tot deken van het graafschap Lingen. In 1705 benoemde paus Clemens XI de 62-jarige Potcamp tot hoofd van de rooms-katholieke kerk in Noord-Nederland. Zijn bestuursfunctie van apostolisch vicaris was vergelijkbaar met die van aartsbisschop van Utrecht. Hij overleed echter al na een maand.

Meer ...