Arend baron van Sloet van Tweenijenhuizen

dost en financier

1722 (Vollenhove) - 1786 (Vollenhove)
Op het hoogtepunt van zijn politieke carrière was Arend Sloet drost van Salland én voorzitter van de Overijsselse Statenvergadering. Door vererving was hij een vermogend man en vervulde hij de functie van financier van zowel prinsgezinde als patriottische edellieden, die vaak door familierelaties met hem verwant waren.

Meer ...