Jan van Arkel

bisschop van Utrecht

1314 - 1378 (Luik)

Daadkrachtig bisschop die, met hulp van de IJsselsteden, de invloed van Gelre en van op macht beluste edelen in het Oversticht aan banden legde. Hij legde rechten en plichten vast in landbrieven en dijkrechten, en verdeelde de polder van Mastenbroek. Kampen dankt aan hem het bezit van het Kampereiland.Meer ...