Gerlach Peters

modern devoot en mysticus

1378 (Deventer) - 1411 (Windesheim)
Gerlach Peters was een moderne devoot, die wordt beschouwd als de belangrijkste mysticus van deze beweging. In het klooster Windesheim, waar hij veertien jaar van zijn korte leven vertoefde, schreef hij enkele werken en brieven, deels te beschowen als ascetische handboeken en deels als verheven mystiek.

Meer ...