W.H. Cost Jordens

rechter, politicus en historicus

1799 (Deventer) - 1875 (Deventer)
Cost Jordens, telg van een vovoraanstaande familie in Deventer, was kantonrechter te Deventer, maar was ook lid van de Tweede en Eerste Kamer, de Provinciale Staten van Overijssel en van de gemeenteraad van Deventer. Hij was een liberaal politicus, die Thorbecke steunde bij zijn streven naar staatkundige hervormingen. Hij had veel belangstelling voor en publiceerde over de geschiedenis van Deventer en hij verzamelde en bestudeerde munten uit Deventer en de IJsselsteden en publiceerde hier ook over.

Meer ...