Helmig Jan van der Vegt

mede-oprichter SDAP

1864 (Zwolle) - 1944 (Zwolle)
Eén van de twaalf oprichters van de SDAP in 1894 in Zwolle. Was actief als propagandist voor de SDAP en bekleedde diverse maatschappelijke functies. Als onderwijzer mocht hij geen poltieke functie aanvaarden. Na zijn pensionering werd hij alsnog gemeenteraads- en statenlid voor de SDAP.

Meer ...