H.E. Molkenboer-Trip

Fabrikante en feministe

1851 (Harlingen) - 1911 (Oldenzaal)
Na de dood van haar man nam Hermanna Elisabeth Molkenboer-Trip de leiding over van de Oldenzaalse textielfabriek, in haar tijd geen normale gang van zaken. Naast het runnen van de onderneming, en de zorg over vier kinderen, wist ze ook nog mee te doen aan de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in Den Haag in 1898.

Meer ...