Alexander Hegius

rector Latijnse school

1439 (Burgsteinfurt) - 1498 (Deventer)
Vroeg-humanistisch pedagoog en Latijns dichter, die onder meer rector was aan de Latijnse school te Deventer. Hegius heeft bijzondere verdiensten verworven met zijn pogingen het verstarde laat-middeleeuwse onderwijs in het Latijn humanistisch te hervormen en het door toevoeging van het Grieks te verrijken. Erasmus behoorde tot zijn leerlingen.

Meer ...