Nicolaas ten Have

kartograaf

1604 (Zwolle) - 1650 (Zwolle)
Ten Have studeerde eerst in Groningen en Leiden wiskunde en landmeetkunde. Later studeerde hij theologie in Franeker. Vanaf 1635 was hij conrector aan de Zwolse Latijnse school. In 1639 kreeg hij de opdracht een nauwkeurige kaart van Overijssel te maken. Hoewel het karteringswerk al in 1644 gereed was, werd de kaart pas in 1648 gedrukt. Tot in de negentiende eeuw heeft hij dienst gedaan.

Meer ...