Jan Jacob Tijl

uitgever en drukker

1860 (Zwolle) - 1927 (Zwolle)
Als zoon van een uitgever heeft hij de uitgeverij Tijl "erven J.J. Tijl" groot gemaakt. Door Tijl werd onder meer de "Provinciale Overijsselse en Zwolsche Courant"uitgegeven. Hij wilde het familiebedrijf uitbouwen en gezond houden. Hij begreep wel dat dat niet ging zonder enige vorm van industrialisatie. Naast zijn zakelijke leven, hechtte hij veel waarde aan goed onderwijs voor jongens en meisjes. Ook behartigde hij de belangen die verband hielden met de bloei van de stad.

Meer ...