Geert Grote

grondlegger van de Moderne Devotie

1340 (Deventer) - 1384 (Deventer)
Na een gedegen opleiding en een mooie carrière bracht een ernstige ziekte een ommekeer in het leven van Geert Grote (of Groote) teweeg. Vanaf 1379 trok hij rond en hield boetepreken. Hij stelde misstanden binnen de kerk aan de kaak en bracht velen tot inkeer en verdieping in het geestelijk leven. Vijf jaar liet hij van zich horen. In 1384 maakte de pest een einde aan zijn leven. Zijn volgelingen werden "moderne devoten" genoemd en stichtten de eerste Broeder- en Zusterschappen des Gemenen Levens, die zouden uitgroeien tot de Congregatie van Windesheim, waarbij zich vele kloosters in Noordwest Europa aansloten.

Meer ...