Sigismund van Heiden Hompesch

Drost van Twente en Salland

1731 (Ootmarsum) - 1790 (Ootmarsum)
In de lange reeks Twentse drosten is Sigismund van Heiden de bekendste en wellicht beruchtste. In deze functie had hij vele bevoegdheden. Behalve dat hij bewaarder van de openbare orde was, sprak hij recht en vervolgde ook wetsovertreders. Als drost van Twente en later van Salland was Sigismund de hoogste bestuursambtenaar en een machtig man in zijn ambtsgebied. Hij schroomde niet om zijn ambt en bevoegdheden voor eigen gewin in te zetten.

Meer ...