F.A. Vening Meinesz

geofysicus

Felix Andries Vening Meinesz (1887-1966)


De familie Vening Meinesz was vanaf 1847 eigenaar van het landgoed Eelerberg, inclusief pachtboerderijen, en het latere landhuis. De vader van Felix Andries was onder meer burgemeester van Rotterdam en Amsterdam. Een deel van het landgoed werd afgestaan voor de bouw van een sanatorium, dat nu nog dienst doet als verpleeghuis (Krönnenzommer). De familie bewoonde in de zomermaanden het landhuis. In het eerste decennium van de twintigste eeuw kwam het echtpaar Vening Meinesz-den Tex (de ouders van Felix Andries) met hun kinderen in een 'karavaan' van rijtuigen met kisten met huisraad uit Leusden naar de Eelerberg om er de gehele zomer te verblijven. Ze werden met koetsen naar het landgoed gereden. Daar werden ze door de kinderen van de pachters feestelijk ingehaald met vlaggetjes.

Felix Andries is belangrijk geweest voor behoud van het landgoed. Hij bleef - als vrijgezel -zijn vakanties doorbrengen op de Eelerberg. Pachtboeren en arbeiders, soms vijftig tot zestig man, uit de omgeving, werkten 's-winters voor de professor in het bosonderhoud. Tot 1951 bleef het landgoed in bezit van de familie. In dat jaar werd het verdeeld over drie erfgenamen. Felix Andries heeft er toen bij zijn mede-erfgenamen voor gepleit het landgoed als geheel te behouden. Dat is ook gebeurd. Het grootste deel van het landgoed werd zelfs geschonken aan de Staat. Dankzij hem is dit natuurgebied momenteel in eigendom van Staatsbosbeheer. Hoewel de familie Vening Meinesz nooit echt op het landgoed gewoond heeft, is ze onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Hellendoorn en de Sallandse Heuvelrug.

Zie ook Biografisch Portaal

Zie ook Wikipedia
Geboren:   30-07-1887 's Gravenhage
Overleden:   10-08-1966 Amersfoort
Vader:   Sjoerd Anne Meinesz, burgemeester
Moeder:   jkvr. Cornelia Anna Clasina den Tex
Laatst bijgewerkt op:   24-04-2014