P.C. Molhuysen

predikant, archivaris en publicist

P.C. Molhuysen (1793-1865)


Molhuysen werd in september 1809 ingeschreven als student in de godgeleerdheid te Utrecht. In 1814 werd hij als predikant beroepen in Vught en in maart 1819 in Deventer. Hier zou hij meer dan 35 jaar als zodanig werkzaam zijn en ook andere kerkelijke functies bekle- den, zowel in de classis als in het Provinciaal Kerkbestuur, tot hij in 1855 met emeritaat ging. Op 10 januari 1860 werd Molhuysen door de gemeenteraad van Kampen benoemd tot archivaris van deze IJsselstad als opvolger van Mr. J.C Bijsterbos. Zijn grote verdienste was het dat hij tot publicatie bracht de eerste drie delen van het Register van charters en beschei- den in het oude archief van Kampen, een toegang op het oude stadsarchief die voor die tijd zeer bijzonder was. Daarvóór wist eigenlijk niemand wat de inhoud van zo'n archief was.

Molhuysen was reeds vanaf 1836 redacteur van de Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren, die 20 jaar zou verschijnen en waarin talloze artikelen van zijn hand te lezen waren. Zijn bijdragen voor de Verslagen en Mededeelingen van de VORG werden vanaf het begin opgenomen. Samen met de provinciale archivaris J. van Doorninck publiceerde hij in 1861 een boek over de betrekkingen, die in de 13e en 14e eeuw bestaan hebben tussen de IJsselsteden en Scandinavië. Uiteraard nam Kampen daarin een belangrijke plaats in. Bij zijn plotseling overlijden op 71-jarige leeftijd werd hem van alle kant lof toegezwaaid, niet in de laatste plaats vanwege zijn innemend karakter. In 1842 was hij benoemd tot rid- der in de Orde van de Nederlandse Leeuw. P.H. Molhuysen was een der eerste leden van de VORG en fungeerde als voorzitter van 1858 tot aan zijn dood.

Auteur: A.J. Gevers

Zie ook Biografisch Portaal

Zijn in Almelo geboren kleinzoon en naamgenoot Philip Christiaan Molhuysen (1870-1944) was onder meer bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek. Zie Biografisch Portaal
Geboren:   02-11-1793 Maastricht
Overleden:   05-04-1865 Kampen
Laatst bijgewerkt op:   08-04-2014