F.A. Ebbinge Wubben

bestuurder, notaris en historicus

F.A. Ebbinge Wubben (1791-1874)


Wubben kreeg in 1810 een aanstelling als verwalter-schout van Staphorst en werd in 1811 de eerste burgemeester van de gemeente Staphorst. Eerst in 1852 ontving hij eervol ontslag. In 1853 werd hij heemraad in het 2de Dijkdistrict in Overijssel en in 1834 kreeg hij een benoeming tot notaris met als standplaats Staphorst. In 1828 was hij getrouwd met Margaretha Johanna Cornelia de Groot.

In 1845 werd hij gekozen tot lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Zijn vriendschap met de provinciale archivaris Van Doorninck bracht hem de nodige kennis van de oude archieven. Niet alleen verrichtte Wubben onderzoek in het provinciaal archief, maar ook in de oude stadsarchieven van Hasselt, Kampen en Genemuiden. Bekend werd Wubben door zijn in 1835 verschenen Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst. Ook in de verschillende jaargangen van de Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren verschenen belangwekkende bijdragen van hem.

Ebbinge Wubben stond aan de wieg van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en geschieenis (VORG), maar maakte nimmer deel uit van het bestuur; toch was hij een prominent lid. Voor de jaarbundel schreef hij verschillende artikelen, zo verscheen van hem in 1860 'Iets omtrent het stadregt van Hasselt'. Het volgende jaar verscheen van hem 'Mededeeling omtrent Genemuiden'. Dit artikel bleek naderhand van groot belang, aangezien in 1868 door de grote stadsbrand ook het archief van Genemuiden verloren ging. Na de dood van Wubben kwamen zijn aantekeningen terecht in de collectie handschriften van de VORG.

Auteur: A.J. Gevers

Zie ook Biografisch Portaal
Geboren:   13-07-1791 Deventer
Overleden:   26-06-1874 Staphorst
Vader:   Christoffer Wubben
Moeder:   Adriana Hendrika Ebbinge
Echtgeno(o)t(e):   Margaretha Johanna Cornelia de Groot
Publicaties:   Klaas Tippe. Een echte Overijsselschman: Frederik Allard Ebbinge Wubben, (1791-1874) : burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving. Groningen : Rijksuniversiteit, 2010. 444 p.
Laatst bijgewerkt op:   04-03-2014