G.A.J. van Engelen van der Veen (1884-1933)


G.A.J. van Engelen van der Veen werd geboren uit het huwelijk van Teunis Johannes van der Veen en Cornelia Adriana van Engelen. Na zijn opleiding aan het Stedelijk Gymnasium in zijn geboorteplaats ging hij rechten studeren aan de Universiteit van Utrecht. Daarbij had speciaal de rechtsgeschiedenis zijn interesse en daarbinnen de marken en de positie van de geestelijke goederen. Op beide onderwerpen had hij willen promoveren. Na de Eerste Wereldoorlog, waarin hij als officier dienst deed, kwam hij in de besturen van tal van stichtingen en verenigingen in Kampen. Ook de waterschappen rondom die stad mochten op zijn inzet als bestuurder rekenen. Zijn artikelen in de Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) handelden vaak over waterstaatskundige zaken en over marken. Ook elders publiceerde hij over deze onderwerpen. Vooral zijn tekst bij de markenkaart van dr. AA Beekman (1924) was destijds een belangrijke publicatie, evenals zijn bijdrage in het verzamelwerk Overijssel, dat in 1931 verscheen. Van Engelen van der Veen werd lid van de VORG en maakte, samen met zijn stadgenote mej. Welcker, sinds 1922 deel uit van het bestuur.

Auteur: A.J. Gevers

Uit: De bundels gebundeld: 150 jaar geschiedschrijving in Overijssel. 2008.
Geboren:   17-04-1884 Kampen
Overleden:   01-07-1933 Kampen
Vader:   Teunis Johannes van der Veen
Moeder:   Cornelia Adriana van Engelen
Publicaties:   Mr. C.A.J. van Engelen van der Veen In: Kamper Almanak 1934, p. 119-123
Laatst bijgewerkt op:   04-03-2014