Cees Wilkeshuis

kinderboekenschrijver

Cees Wilkeshuis (1896-1982)


Cornelis Wilkeshuis werd geboren op 9 december 1896 in Harlingen. Hij was de enige zoon in het gezin van Cornelis Wilkeshuis en Martina Wilhelmina van den Burg. Er waren nog twee dochters. Zijn vader had een drukkerij met winkel aan de Heiligeweg, waar onder meer een krant werd uitgegeven, die Cornelis soms moest rondbrengen. Op zijn 11e jaar kreeg hij van zijn vader opdracht een stukje voor de krant te schrijven, een oudejaarsvertelling, en dat werd dus zijn eerste publicatie onder het pseudoniem ‘Dorus’. Hij zat op de lagere school, waar in dezelfde jaren ook Simon Vestdijk en Klaas Norel leerlingen waren. Hij vervolgde zijn opleiding aan de Rijkskweekschool in Haarlem, ‘De Bak’ genoemd. Daar voerde hij samen met Leonard Roggeveen de redactie over de schoolkrant, waarin hij voor het eerst sonnetten schreef. Hij speelde als violist in het schoolorkest.

Na het afronden van zijn opleiding was hij achtereenvolgens werkzaam bij het onderwijs op Terschelling, in Amsterdam en Leeuwarden. In Leeuwarden zat hij ook in de leiding van de padvinderij, en in een paar boeken uit later tijd beschrijft hij de belevenissen tijdens het kamperen met de padvinders. In 1929 trouwde hij met Aaltje Baas, en na enkele jaren in Bussum gewerkt te hebben verhuisde hij in 1932 naar Deventer, waar hij behalve aan de lagere school ook docent in de pedagogiek en didactiek werd aan de landbouwhuishoudschool Nieuw-Rollecate en aan de avondschool voor leraren bij het nijverheidsonderwijs.

Al in de jaren twintig was hij begonnen met publiceren, eerst poëzie in literaire tijdschriften. Veel bekendheid kreeg hij ook door zijn ‘Cursiefjes’ in het onderwijsblad ‘De Vacature’, waaraan hij vanaf 1946 tot zijn overlijden verbonden was. Onder invloed van zijn omgang met kinderen kwamen er ook al snel bijdragen in jeugdtijdschriften en pedagogische vakbladen. Zijn eerste kinderboek “Het gezin aan de Veenplas” verscheen in 1936, en het werd, met een onderbreking gedurende de oorlogsjaren, gevolgd door minstens 50 titels, waarvan een aantal vertaald werd. Verder voor kinderen: gedichtjes, toneelstukjes, en hoorspelletjes.

Ook op het gebied van pedagogiek, psychologie en wijsbegeerte verschenen er veel publicaties van zijn hand, en in 1963 werd hem naar aanleiding van de herdruk van “De gekroonde Stokvis” de Culturele prijs van de stad Deventer, de Gulden Adelaar, toegekend voor zijn hele oeuvre. In Oostenrijk viel hem in 1966 voor de vertaling van ‘Zwart op Wit”, “Die goldene Schatztruhe”, de Staatsprijs voor jeugdlectuur ten deel.

Voor zijn werk op het gebied van het onderwijs (hij was een groot voorstander van openbaar onderwijs) werd in Deventer in 1977 een school naar hem genoemd, de “Cees Wilkeshuisschool” . Ondanks een paar lucratieve aanbiedingen is Cornelis Wilkeshuis steeds in Deventer blijven wonen, de stad waar hij van hield, en waar hij op 30 april 1982 overleed.

Auteur: dr. Martina Stein-Wilkeshuis
Geboren:   09-12-1896 Harlingen
Overleden:   30-04-1982 Deventer
Vader:   Cornelis Wilkeshuis
Moeder:   Martina Wilhelmina van den Burg
Echtgeno(o)t(e):   Aaltje Baas
Publicaties:   Naast andere boeken schreef C. Wilkeshuis onder meer de volgende boeken die in of in de buurt van Deventer spelen: De spion van Deventer : een verhaal uit 1672. Naarden : Strengholt, 1972. 211 p. ( Wereldreeks ; no. 2) De gekroonde stokvis. Den Haag : Van Goor, 1963. 168 p. Pennewippers. Zutphen : Thieme, [1967]. ll0 p. Oeleke. Haarlem : Boom-Ruygrok, [ca. 1955]. 130 p. Verhalen van vroeger. Meppel : ten Brink, 1950. 138 p. Zie ook website Deventer Boekenstad
Laatst bijgewerkt op:   29-04-2014