Cor van der Meer van Kuffeler

presidente Ver. voor Vrouwenkiesrecht

Cor van der Meer van Kuffelen (1860-1934)


Vrouwtje Cornelia (‘Cor’) van der Meer van Kuffeler werd op 20 september 1860 geboren in Rhenen als dochter van belastingontvanger en wethouder Jacob C.A. van der Meer van Kuffeler, heer van Limmen (1818-1895), en van Ida E.C.J.M. Weldijk (1825-1869). Na enkele jaren verhuisde de familie eerst naar Weesp en later naar Dordrecht waar ze via zelfstudie – meisjes mochten daar nog niet naar de kweekschool – diverse LO-aktes en een MO-akte geschiedenis behaalde. In Dordrecht kreeg ze ook haar eerste betrekking aan een meisjesulo. Na de dood van haar vader verhuisde ze met haar stiefmoeder en zuster in 1891 naar Deventer. Ze werd er hoofd van ‘School B voor Uitgebreid Lager Onderwijs voor meisjes in alle klassen en voor jongens in de eerste twee leerjaren’, aan de Assenstraat. Daarnaast gaf zij cursussen aan fabrieksmeisjes en mogelijk heeft zij zich zelfs beijverd voor de oprichting van de Vrouwenvakschool in Deventer. (Afbeelding Portret 1)

Strijd voor het kiesrecht
In 1894 was de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht opgericht. Veel werkende vrouwen betaalden wel belasting, maar mochten niet stemmen. Dit gold o.a. voor Aletta Jacobs, maar ook voor mej. Van der Meer van Kuffeler die haar eigen inkomen verdiende (en haar zuster en stiefmoeder ondersteunde). Ze zal dus zeker lid zijn geworden van de VvVK, vooral ook omdat ze in 1897 al contact met Elise Haighton, secretaresse van de VvVK.** In 1906 bleek de tijd rijp voor een afdeling van de VvVK in Deventer, die werd opgericht in een ´bovenkamer´ van Sociëteit de Hereeniging. Mej. Van der Meer werd de eerste presidente. De afdeling ontplooide vele activiteiten, zoals een Propagandabijeenkomst in juni 1912 waarvoor een speciale krant in een oplage van 5000 (!) gratis werd verspreid. (Afbeelding 2 en 3) Twee jaar later organiseerde afdeling Deventer de grote Zomervergadering van de VvVK die inmiddels landelijk 18000 leden telde (meer dan de SDAP op dat moment). Er werd een grote optocht gehouden, de dames maakten een uitstapje naar Joppe en er was een feestavond in de Buitensociëteit, voorafgaand aan de Vergadering op zondag. (Afbeelding 4) Hoogtepunt was op zaterdag 18 juli 1914 de officiële ontvangst ten stadhuize door de burgemeester T. van Humalda van Eysinga en twee wethouders. Dit was namelijk de eerste keer dat een delegatie van de VvVK (sinds haar oprichting in 1894) officieel werd ontvangen door de overheid. (Afbeelding 5) Hierbij was ook de latere minister en Tweede Kamerlid voor Deventer, mr. H.P. Marchant aanwezig, die zich zeer heeft ingezet voor de verkrijging voor het vrouwenkiesrecht, uiteindelijk verkregen in 1919.

Wachtgeld
In 1912 kwam mej. Van der Meer van Kuffeler op wachtgeld, en dat gaf haar de vrijheid om in het hoofdbestuur van de VvVK zitting te nemen. Ze hield vele lezingen over vrouwenkiesrecht in het hele land en gaf daarnaast nog privaatles. Vanwege een ministeriële beschikking moest ze in 1920 op 60-jarige leeftijd echter opnieuw aan het werk. Ze verhuisde - tegen haar zin - naar Zwolle (zo blijkt uit een verdrietige sollicitatiebrief), waar ze opnieuw hoofd werd van een meisjesulo. In 1930 ging ze op 70-jarige leeftijd met haar pensioen, na meer dan vijftig dienstjaren opzitten in het (meisjes)onderwijs. Daarvoor werd ze benoemd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In september 1934 verhuist ze weer naar Deventer, waar ze op 3 oktober van dat jaar overleed.

Naast haar bijdragen aan het vrouwenkiesrecht, heeft mej. Van der Meer zich zowel in Deventer als in Zwolle beijverd voor de instandhouding van het meisjesonderwijs.

Auteur: drs. Lamberthe J. de Jong
Geboren:   20-09-1860 Rhenen
Overleden:   03-10-1934 Deventer
Vader:   Jacob C.A. van der Meer van Kuffeler (1818-1895)
Moeder:   Ida E.C.J.M. Weldijk (1825-1869)
Publicaties:   Literatuur: - Lamberthe de Jong, ‘Vrouwenkiesrecht in Deventer’, in: Deventer Jaarboek 2000, pag 11-31. - Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. 1894-1919 (Amsterdam 1919)
Laatst bijgewerkt op:   03-04-2014