Willem Vleertman

militair

1658 (Oldenzaal) - 1742 (Amsterdam)
De in Oldenzaal geboren Willem Vleertman was een veelzijdig man. Hij maakte een snelle militaire carrière, maar maakte zich ook op andere terreinen verdienstelijk. Als koerier verkeerde hij in vorstelijke kringen en leerde hij een groot deel van Europa kennen. Hij was aanwezig bij diverse belegeringen en veldslagen, waarbij zijn technische kennis vaak belangrijk bleek.

Meer ...