Ank Bijleveld-Schouten

politica en bestuurder

1962 (Ijsselmuiden) -
Politica die door een unieke opeenvolging van functie vrijwel alle lagen van het openbaar bestuur heeft leren kennen. Na haar studie bestuurskunde was ze achtereenvolgens voor het CDA gemeenteraadslid in Enschede, vice-fractievoorzitter in de Tweede kamer, de eerste burgemeester in de nieuwe gemeente Hof van Twente, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en vanaf 2011 Commissaris der Koningin in Overijssel.

Meer ...