J.H. Behrns

onderwijsinspecteur en streektaalonderzoeker

1803 (Enschede) - 1883 (Franeker)
J.H. Behrns verwierf landelijke bekendheid als onderwijsinspecteur, maar was voor Twente belangrijk, omdat hij de eerste was die onderzoek verrichtte naar de Twentse taal. Al in 1839 publiceerde hij Over de Twentsche vocalen en klankwijzigingen en later nog een Woordenlijst van het Twentsch dialect. Bovendien was hij de eerste die een gedicht in het Twents publiceerde.

Meer ...