Ruud van Beek

archeoloog

1915 (Alkmaar) - 1997 (Zwolle)
Als landmeter betrokken bij ruilverkavelingen kwam hij in aanraking met prehistorische vondsten en raakte bevangen door het virus van de archeologie en geschiedenis. Met zijn gedrevenheid en door zelfstudie ontwikkelde hij zich tot een gezaghebbend amateur-archeoloog. Hij zorgde er voor dat Salland en de Vechtstreek van een witte vlek op de archeologische kaart getransformeerd werden tot één van de archeologisch boeiendste regio's van Nederland.

Meer ...